Foto
 

 

Z a p r o s z e n i e

 

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Mosznej mam przyjemność zaprosić członków TPM i miłośników Zespołu Pałacowo-Parkowego  w Mosznej  na:

 

 

XXII  WALNE  ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE  CZŁONKÓW TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ  MOSZNEJ

 

,które odbędzie się w Sali Myśliwskiej Pałacu w Mosznej

w środę 9 listopada 2015 r.

 

Rozpoczęcie obrad:   - godz. 14.00 – w terminie pierwszym

                                   - godz. 14.15 – termin drugi

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 

1.       Otwarcie obrad Walnego Zebrania,

2.       Wybór przewodniczącego zebrania,

3.       Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

4.       Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

5.       Sprawozdanie z pracy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Mosznej za okres  up. kadencji,

6.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

7.       Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,

8.       Wybory do władz statutowych Towarzystwa Przyjaciół Mosznej: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Kapituły Stowarzyszenia.

9.       Uchwalenie wysokości składki członkowskiej,         

10.   Dyskusja,

11.   Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,

12.   Zamknięcie obrad.

 

Uwaga:

Przypadające w 25-lecie powstania Towarzystwa Przyjaciół Mosznej XXII Walne Zebranie TPM odbędzie się podczas uroczystego dwudniowego Forum Ludzi Kultury "Kreatywni", dlatgo proszę o wcześniejsze potwierdezenie e-mailem lub telefonicznie udziału w zebraniu, co upoważni nas do zgłoszenia Państwa jako uczestników Forum z ramienia naszego stowarzyszenia.

                

 

                   Serdecznie zapraszam i liczę na niezawodną obecność.    

 

                                                           Prezes Towarzystwa Przyjaciół Mosznej

                                                                       mgr Tadeusz Pabisiak